Натура 2000

Натура 2000 – финансови механизми и възможности за местно развитие

Експерти обсъдиха препоръки за опазване на биоразнообразието и компенсаторните механизми

Семинар за обсъждане на Натура 2000 и финансовите механизми и възможности за местно развитие организира на 28 юни 2007, в гр. София асоциацията, със съдействието на Британското посолство в България. Над 100 представители на държавната администрация, общинските власти, водещи неправителствени организации и международни екологични експерти участваха. Основна цел на семинара беше да предостави информация на заинтересованите страни – общински власти и собственици на земи включени в мрежата, както и браншови организации – относно основните компенсаторни механизми и еврофондове свързани с мрежата Натура 2000. Програмата включваше презентации от експерти на природозащитните организации отговорни за определяне на местата по двете директиви, представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и горите и Министерство на регионалното развитие. 

10 препоръки към правителството отправиха участниците в семинара, свързани с опазването на биоразнообразието, финансирането на защитени територии, компенсаторните механизми за земи, включени в екомрежата, финансовите инструменти и оперативните програми на ЕС, както и методите за развитие на устойчив туризъм. Конкретни примери за икономически успешни Натура 2000 зони представиха Айвън Ланг, управител на Натура 2000 Природен резерват Пагъм Харбър, Великобритания, и унгарският екологичен консултант Михай Вег, които подчертаха, че европейската екомрежа не спира, а поощрява устойчивото икономическо развитие на регионите, включени в нея.

Posted in Новини and tagged .