GB заменена с BG

GB заменена с BG

Асоциацията на българските Чийвнинг стипендианти реализира проект през 2007 г. за британците, които заменят GB с BG. Проектът беше реализиран от интердисциплинарен изследователски екип. Ръководител на екипа беше д-р Мартин Иванов – историк от Българската академия на науките. Екипът включваше още Светозара Петкова – адвокат – LLM от Софийския университет и университета Уорик, Кристина Георгиева […]