Последстив от Брикзит

Брекзит и последствията от него върху засегнатите страни

С напредване на процеса на излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз все по-голям интерес придобиват въпросите, свързани с различните сценарии, по които този процес би могъл да приключи, а така също какво би било отражението му върху основните засегнати страни – Великобритания, ЕС и отделните държави, в случая България. Възможни сценарии за Брекзит Има […]

Последстив от Брикзит

19 юни 2018 г: Дискусия за Брекзит: Въздействието на Брекзит върху ЕС и България

ПОКАНА ДИСКУСИЯ ЗА БРЕКЗИТ: ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА БРЕКЗИТ ВЪРХУ EС И БЪЛГАРИЯ – КАКВО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ И КАКВО ЩЕ ОСТАНЕ СЪЩОТО 19 юни 2018 г., регистрация: 9:00 ч. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Ректорат   Уважаеми дами, господа и колеги, Българската Чийвнинг асоциация в сътрудничество с Британското посолство в България, Британско-българска бизнес асоциация и СУ […]