Проекти

По-добро управление 2008-2009

Дискусия за образованието и пазара на труда „Cближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 2018

Дискусия за Брекзит 2018

Менторска програма „Лидери на промяната“ 2018

Дискусия за демографията 2020