Нашият екип

Българска Чийвнинг Асоциация

д-р Румяна Атанасова

Чийвнинг алумни, 2004-2005. Ръководител на менторската програма „Лидери на бъдещето“. Председател на УС на БЧА (2017-2022). Базиран във Финландия и работи за Гранненфелт Финанси. Член на Управителния съвет на Финландския клон на Института за управление на проекти.

Повече от 25 години професионален опит в пет страни и няколко сектора в областта на международните отношения, организационно управление и управление на промяната и европейска интеграция.

Над 20 години опит в управление на проекти в областта на дигитална трансформация, енергийна ефективност, електронно управление, иновации, технологичен трансфер, образование, вкл. е-обучение, медии и маркетинг.

доц. д-р Пламен Ралчев

Преподавател по международни отношения и консултант по бизнес дипломация и стратегически комуникации.

Доц. д-р Пламен Ралчев е Ръководител Катедра „Международни отношения“ в Университета за национално и световно стопанство в София. Бил е стипендиант по Програма „Чийвнинг“ (2004-2005) в Катедрата по Социология на Университета в Бристол.