Цел

Подкрепа за професионалното и личностното развитие на български студенти във Великобритания или наскоро завършили, или завърнали се млади таланти в България. Програмата е принос на асоциацията към изграждането на общност на ангажирани и активни младежи с амбиция за социална промяна и развитие на гражданското общество .

Виж повече

Защо?

Менторството може да промени бъдещето и допринесе за развитие на кариерата на студентите. Студентите ще имат възможност да получат насоки от лидери – професионалисти в своята област, което е неоценима помощ в ранния етап от професионалното развитие.

Виж повече

Менторите

Менторите са ентусиазирани и мотивирани професионалисти с над 5 години професионален опит и изградена професионална мрежа, които ще преминат обучение и ще получат подкрепа по време на изпълнението на проекта, като документи, насоки, инструменти за оценка и др.

Виж повече

Българска Чийвнинг асоциация

Проект „Променящи бъдещето“ за създаване на менторска програма за български студенти

Нашите основни партньори

British Embassy Logo
British Council Logo
BBBA лого
Герб на Република България
Герб на Република България