Обучение по проекта Менторска лаборатория

Обучение по проекта Менторска лаборатория

Представен беше иновативния курс и тествани инструменти

47 участници, ментори и наставлявани в менторска програма “Променящи бъдещето” 2020/2021, управлявана от Българска Чийвнинг асоциация и Чийвнинг асоциация Косово, както и участници от Регионалната Чийвнинг общност, Британско посолство в България и БББА, взеха участие на 30 март 2021г. в обучителна сесия в рамките на менторската програма. Обучителната сесия е част от онлайн иновативния и интерактивен курс за обучение по наставнически умения, базиран на вградена платформа chatbot – skilly the bot, което позволява да се симулира комуникация и да се пресъздават ролеви сценарии По време на обучителната сесия участниците получиха знания и практикуваха подходи за индивидуализирано менторско преживяване. Висок дух, енергична общност и ангажирани партньори са сред останалите резултати от сесията.

За достъп до пълния модул за обучение [отворен за наставници по менторска схема “Променящи бъдещето”], моля. влезте в профила си в Moodle или се свържете с нас на chevening.bg@gmail.com.

Posted in Новини and tagged .