Натура 2000

Натура 2000 – финансови механизми и възможности за местно развитие

Експерти обсъдиха препоръки за опазване на биоразнообразието и компенсаторните механизми Семинар за обсъждане на Натура 2000 и финансовите механизми и възможности за местно развитие организира на 28 юни 2007, в гр. София асоциацията, със съдействието на Британското посолство в България. Над 100 представители на държавната администрация, общинските власти, водещи неправителствени организации и международни екологични експерти […]