Българска Чийвнинг асоциация. Проект „Променящи бъдещето“ за създаване на менторска програма за български студенти

Българската Чийвнинг асоциация в сътрудничество с Британско-българската бизнес асоциация и Британски съвет изпълнява проект Променящи бъдещето“ за създаване на менторска програма за български студенти във Великобритания. Създаването на програмата за менторство се финансира от Британското посолство.

Цел: Да се подкрепи  професионалното и личностното развитие на български студенти във Великобритания или наскоро завършили, или завърнали се млади таланти в България. Програмата е принос на асоциацията към изграждането на общност на ангажирани и активни младежи с амбиция за социална промяна и развитие на гражданското общество .

Защо? Менторството може да промени бъдещето и допринесе за развитие на кариерата на студентите. Студентите ще имат възможност да получат насоки от  лидери – професионалисти в своята област, което е неоценима помощ в ранния етап от професионалното развитие.

Менторите са ентусиазирани и мотивирани професионалисти с над 5 години професионален опит и  изградена професионална мрежа, които ще преминат обучение и ще получат подкрепа по време на изпълнението на проекта, като документи, насоки, инструменти за оценка и др.

Как ще се осъществява? Програмата включва минимум 5 срещи за академичната година. Разговорите между студентите и менторите ще са чрез Messenger, Viber, WhatsApp, Skype или е-мейл, както и лични срещи, ако е възможно.

Студентите трябва да са заинтересовани от установяване на професионални взаимоотношения, сътрудничество и да поемат инициатива и отговорност за ефективността на менторството. В края на програмата ще получат  сертификат.

 

Какви са ползите от участието?

Наставничеството е от полза за всички – и за студентите, и за менторите, тъй като дава възможност за развитие на умения и за промяна на перспектива.

В резултат на програмата, участващите ще получат:

  • Достъп до професионална мрежа;
  • Индивидуално взаимодействие с професионалист;
  • Нови преживявания, запознаване с друга култура и етикет;
  • Професионален, честен и целенасочен съвет относно резюмето, представянето, придружителни писма, основни умения, стаж и т.н.), ако това е важно за участниците;
  • Участие в проекти или събития;
  • Гледна точка при обмисляне и избор между различни възможности за работа.

 

Кой може да участва и как се кандидатства?

Български студенти, които учат в момента или са завършили образователна степен през последните години във Великобритания, могат да попълнят формуляра на адрес https://goo.gl/forms/6UIYoRIfmgJx5kRj2

Професионалисти могат за се регистрират за ментори на: https://goo.gl/forms/fcnKDVRccOVm51Yr2

Можете да се свържете с нас на chevening.bg@gmail.com.

 

Среща в Лондон с ментори

На 8 ноември 2018 г. от 15 ч. в посолството в Лондон студентите ще могат да се срещнат с ментори.

https://www.facebook.com/events/287379535439800/

Повече информация на:

https://www.linkedin.com/company/chevening.bg

https://bg-bg.facebook.com/chevening.bg/

https://twitter.com/Chevening_BG

https://cheveningbg.org/

http://www.chevening.org/