GB заменена с BG

GB заменена с BG

Асоциацията на българските Чийвнинг стипендианти реализира проект през 2007 г. за британците, които заменят GB с BG. Проектът беше реализиран от интердисциплинарен изследователски екип. Ръководител на екипа беше д-р Мартин Иванов – историк от Българската академия на науките. Екипът включваше още Светозара Петкова – адвокат – LLM от Софийския университет и университета Уорик, Кристина Георгиева […]

Кръгла маса демография

ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА

ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ И ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СИГУРНОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА 27 февруари 2020 Представителство на Европейската комисия в България ул. Г. С. Раковски 124, София   Организатор Българска Чийвнинг асоциация  в сътрудничество с Британско посолство в България, Институт за изследване на населението и човека към БАН, СУ „Св. […]

Последстив от Брикзит

Брекзит и последствията от него върху засегнатите страни

С напредване на процеса на излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз все по-голям интерес придобиват въпросите, свързани с различните сценарии, по които този процес би могъл да приключи, а така също какво би било отражението му върху основните засегнати страни – Великобритания, ЕС и отделните държави, в случая България. Възможни сценарии за Брекзит Има […]

Последстив от Брикзит

19 юни 2018 г: Дискусия за Брекзит: Въздействието на Брекзит върху ЕС и България

ПОКАНА ДИСКУСИЯ ЗА БРЕКЗИТ: ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА БРЕКЗИТ ВЪРХУ EС И БЪЛГАРИЯ – КАКВО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ И КАКВО ЩЕ ОСТАНЕ СЪЩОТО 19 юни 2018 г., регистрация: 9:00 ч. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Ректорат   Уважаеми дами, господа и колеги, Българската Чийвнинг асоциация в сътрудничество с Британското посолство в България, Британско-българска бизнес асоциация и СУ […]