Цел

: Да се подкрепи професионалното и личностното развитие на български студенти във Великобритания или наскоро завършили, или завърнали се млади таланти в България. Програмата е принос на асоциацията към изграждането на общност на ангажирани и активни младежи с амбиция за социална промяна и развитие на гражданското общество .

Виж повече

Защо?

Менторството може да промени бъдещето и допринесе за развитие на кариерата на студентите. Студентите ще имат възможност да получат насоки от лидери – професионалисти в своята област, което е неоценима помощ в ранния етап от професионалното развитие.

Виж повече

Менторите

Менторите са ентусиазирани и мотивирани професионалисти с над 5 години професионален опит и изградена професионална мрежа, които ще преминат обучение и ще получат подкрепа по време на изпълнението на проекта, като документи, насоки, инструменти за оценка и др.

Виж повече

Българска Чийвнинг асоциация

Проект „Променящи бъдещето“ за създаване на менторска програма за български студенти